Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών όλων των τάξεων, οι οποίοι θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2018-2019 στο ΓΕΛ και οι οποίοι δεν έχουν ανανεώσει και οριστικοποιήσει την εγγραφή των παιδιών τους να προσέλθουν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους (11/9) στο Γενικό Λύκειο Καρπενησίου ώστε να την οριστικοποιήσουν. Θα πρέπει να προσκομίσουν εκτυπωμένη την οριστική Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα θα συμπληρωθεί στο σχολείο. Το ίδιο ισχύει και για τις μετεγγραφές μαθητών.