Μία σημαντική δράση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί η δημιουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων  (ΚΥΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Το ΚέντροΥποστήριξης  Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί ως:

ü 

φορέας υποστήριξης

ü 

φορέας διασύνδεσης

ü 

φορέας συντονισμού

 

για κάθε επιχειρηματία της Στερεάς Ελλάδας (μικρό, μεγάλο, υποψήφιο).

 

 Υπηρεσίες του ΚΥΕ:

ü 

Ενημέρωση και καθοδήγηση για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία.

ü 

Εξατομικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη – Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ü 

Συντονισμός δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής δικτύωσης.

ü 

Διασύνδεση με φορείς / συντελεστές επιχειρηματικότητας /πολλαπλασιαστές πληροφόρησης.

ü 

Χαρτογράφηση των Επενδυτικών Ευκαιριών για την προσέλκυση επενδυτών.

ü 

Υποστήριξη δράσεων για τη προώθηση των εξαγωγών και διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις αγορές της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

ü 

Υπηρεσίες One stop shop για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο Περιφέρειας.

 

Rounded Rectangle: Οι υφιστάμενοι και οι εν δυνάμει επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Δομή του ΚΥΕ ή στα τοπικά γραφεία σε κάθε περιφερειακή ενότητα:<br />
•	Κεντρική Δομή: Λαμία 35131, πλ. Ελευθερίας 3, 2ος όροφος,<br />
Τ. 2231030190, F.22310 28725<br />
•	ΠΕ Βοιωτίας: Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά 32131, T. 2261350255, F. 2261350239<br />
•	ΠΕ Εύβοιας: Λ. Χαινά 93, Χαλκίδα 34100,Τ. 2221353826, F. 2221036055<br />
•	ΠΕ Ευρυτανίας: Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι 36100, T/F. 2237352433<br />
•	ΠΕ Φωκίδας: Ι. Γιδόγιαννου 31, 3ος όροφος, Άμφισσα 33100, Τ. 2265350656, F. 2265028738 </span></span></p>
<p>Ε-mail: <a href=info@kye.com.gr

" width="626" height="251" />

 

 

 

Το Κ.Υ.Ε. ιδρύθηκε στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020). Η λειτουργία του συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.