Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Σουλιώτης παρευρέθηκε την Πέμπτη  16 Νοεμβρίου 2017 στην  17η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας με βασικό θέμα τη λήψη απόφασης για τη κατανομή των πόρων , που θα διατεθούν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης , για τη χρηματοδότηση έργων συντήρησης αγροτικής οδοποιίας.  

 

Έπειτα από διεξοδική συζήτηση με τοποθετήσεις όλων των παριστάμενων μελών, το Σώμα αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία να υιοθετήσει το σενάριο κατανομής, που βασίζεται στη συνεκτίμηση των γεωμορφολογικών και των παραγωγικών χαρακτηριστικών των Δήμων, λαμβάνοντας επιπλέον μέριμνα για την ύπαρξη ενός ελάχιστου ποσού ανά Δήμο, με στόχο την προστασία των μικρών κυρίως Δήμων.

 

Ο Δήμος Καρπενησίου από τη κατανομή των 2.700.000ευρώ ανά έτος που αφορά και τους 25 δήμους της Περιφέρειας  θα χρηματοδοτηθεί με 135.000ευρώ το χρόνο για τα επόμενα τρία χρόνια. Τα χρήματα αφορούν έργα συντήρησης αγροτικής οδοποιίας.